Pirkšanas noteikumi

 • 1. Vispārīgi noteikumi.
  1.1. Šie Preču pirkšanas un pārdošanas noteikumi (turpmāk - Noteikumi) ir Pusēm saistošs juridisks dokuments, kas nosaka Pircēja un Pārdevēja tiesības, pienākumus un atbildību, kad Pircējs iegādājas preces pa e-pastu. veikalā.
  1.2. Pārdevējs patur tiesības jebkurā laikā mainīt, grozīt vai papildināt noteikumus, ņemot vērā likumā noteiktās prasības. Pircējs tiek informēts pa e-pastu. veikala vietne. Kad pircējs iegādājas e-pastu. uz Veikalu attiecas Noteikumi, kas ir spēkā pasūtījuma veikšanas laikā.
  1.3. Pērciet e-pastu veikalā ir tiesības:
  1.3.1. darbspējīgas fiziskas personas, t.i., personas, kuras sasniegušas pilngadību un kuru rīcībspēja nav ierobežota ar tiesas rīkojumu;
  1.3.2. nepilngadīgie vecumā no 14 līdz 18 gadiem tikai ar vecāku vai aizbildņu piekrišanu, ja vien viņi nav pašnodarbinātie;
  1.3.3. juridiskas personas;
  1.3.4. visu iepriekš minēto personu pilnvaroti pārstāvji.
  1.4. Apstiprinot noteikumus, pārdevējs arī garantē, ka saskaņā ar 1.3. Pircējam ir tiesības iegādāties preces pa e-pastu. veikalā.
  1.5. Līgums starp Pircēju un Pārdevēju tiek uzskatīts par noslēgtu no brīža, kad Pircējs e. Pēc veikalā izveidota iepirkumu groza, norādot piegādes adresi, izvēloties apmaksas veidu un iepazīstoties ar Pārdevēja noteikumiem, noklikšķiniet uz pogas "Apstiprināt pasūtījumu" (skat. 5. punktu "Preču pasūtījums, cenas, apmaksas kārtība, noteikumi").
  1.6. Katrs līgums, kas noslēgts starp Pircēju un Pārdevēju, tiek uzglabāts pa e-pastu. veikalā.

  2. Personas datu aizsardzība.
  2.1. Pasūtiet preces pa e-pastu Veikalā pircējs var:
  2.1.1. reģistrējoties šim e-pastam. veikalā - ievadot reģistrācijā pieprasītos datus;
  2.1.2. nereģistrējoties šim e-pastam. veikalā.
  2.2. Pircējs, pasūtot preces 2.1. Noteikumos paredzētajā veidā attiecīgajos Pārdevēja sniegtajos informācijas laukos jānorāda Pircēja personas dati, kas nepieciešami preču pasūtījuma pareizai izpildei: vārds, uzvārds, piegādes adrese, tālruņa numurs un e-pasts. epasta adrese.
  2.3. Apstiprinot šos noteikumus, Pircējs piekrīt, ka 2.2. Pircēja personas datus, kas minēti 1. punktā, apstrādās pa preču un pakalpojumu pārdošanas e-pastu. veikalā pārdevēju veiktspējas analīzes un tiešā mārketinga vajadzībām.
  2.4. Piekrītot, ka Pircēja personas dati tiek apstrādāti Pārdevēja e-pastā preču un pakalpojumu pārdošanai. veikala vajadzībām Pircējs arī piekrīt, ka Pircēja norādītais e-pasts preču pasūtīšanai nepieciešamie informatīvie ziņojumi tiks nosūtīti uz e-pasta adresi un tālruņa numuru.
  2.5. Pircējs, reģistrējoties pa e-pastu veikalā un pasūtot preces, apņemas uzglabāt un nevienam neatklāt pieteikšanās datus.


  3. Pircēja tiesības un pienākumi.
  3.1. Pircējam ir tiesības iegādāties preces pa e-pastu. glabāt šos Noteikumus un citus e-pastus. veikala informācijas sadaļās norādītajā secībā.
  3.2. Pircējam ir tiesības atteikties no pirkšanas un pārdošanas līguma, izmantojot e-pastu. veikalā, rakstiski paziņojot par to Pārdevējam (pa e-pastu, norādot atdodamo preci un tās pasūtījuma numuru) ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) darba dienu laikā no piegādes dienas, izņemot gadījumus, kad līgumu nevar lauzt saskaņā ar Lietuvas Republikas likumiem (piemēram, kad tiek noslēgts līgums par higiēnas preču - gultas piederumu - pārdošanu, skatīt informāciju publiskās iestādes "Patērētāju centrs" tīmekļa vietnē http: //www.vārtojucentras.lt/istatymas.php? id = 1038, "Nepārtikas preču atgriešanas un apmaiņas īpatnības" 18. punkts .)
  3.3. Noteikumi 3.2. Pircējs var izmantot 1. punktā paredzētās tiesības tikai tad, ja preces nav sabojātas vai to izskats nav būtiski mainījies, kā arī nav izmantots.
  3.4. Pircējs apņemas pieņemt pasūtītās preces un samaksāt par tām norunāto cenu.
  3.5. Ja mainās Pircēja reģistrācijas veidlapā sniegtie dati, Pircējam tie nekavējoties jāatjaunina.
  3.6. Pircējs apņemas nenodot savus pieteikšanās datus trešajām personām. Ja Pircējs zaudē pieteikšanās datus, viņam par to nekavējoties jāinformē Pārdevējs, izmantojot saziņas līdzekļus, kas norādīti sadaļā "Kontakti".
  3.7. Pircējs, izmantojot e-pastu piekrīt šiem pirkšanas un pārdošanas noteikumiem un apņemas tos ievērot un nepārkāpt Lietuvas Republikas tiesību aktus.

  4. Pārdevēja tiesības un pienākumi.
  4.1. Pārdevējs apņemas radīt visus nosacījumus, lai Pircējs pareizi izmantotu e-pastu. veikala pakalpojumi.
  4.2. Ja Pircējs mēģina sabojāt Pārdevēja e-pastu. veikala darbības stabilitātei un drošībai vai, pārkāpjot tā saistības, Pārdevējam ir tiesības nekavējoties un bez iepriekšēja brīdinājuma ierobežot vai apturēt Pircēja piekļuvi e-pastam. veikalā vai izņēmuma gadījumos atcelt Pircēja reģistrāciju.
  4.3. Pārdevējs apņemas ievērot Pircēja tiesības uz privātumu attiecībā uz Pircēja personisko informāciju, kas norādīta e-pastā. veikala reģistrācijas veidlapa.
  4.4. Pārdevējs apņemas piegādāt Pircēja pasūtītās preces uz Pircēja norādīto adresi.

  5. Preču pasūtīšana, cenas, apmaksas kārtība, noteikumi.
  5.1. El. veikalā Pircējs var iegādāties visu diennakti, 7 dienas nedēļā.
  5.2. Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad Pircējs noklikšķina uz pogas "Apstiprināt pasūtījumu", un, saņemot pasūtījumu, Pārdevējs to apstiprina - nosūta apstiprinājuma vēstuli uz Pircēja norādīto e-pastu. pa pastu.
  5.3. Produktu cenas e-pasts veikalā un izveidotajā pasūtījumā ir norādīti litos, ieskaitot PVN.
  5.4. Pircējs maksā par precēm vienā no šiem veidiem:
  5.4.1. e-pasta norēķini bankā - tā ir priekšapmaksa, izmantojot Pircēja izmantoto e-pastu. banku sistēma. Lai izmantotu šo maksājuma formu, pircējam jābūt parakstītam uz e-pastu. bankas līgums ar kādu no šīm bankām: SEB banka; AB Swedbank; DNB Nord banka; Parex banka; Ūkio bankas; Danske Bank; Nordea banka; Banka Snoras. Pircējs pārskaita naudu uz e-pastu. veikala norēķinu konts. Atbildība par datu drošību šajā gadījumā gulstas uz attiecīgo banku, jo visi monetārie darījumi notiek caur bankas e-pastu. banku sistēmā.
  5.4.2. Maksājums ar bankas pārskaitījumu ir avansa maksājums, kad Pircējs, pēc pasūtījuma izdrukāšanas un nokļūšanas tuvākajā bankas filiālē, pārskaita naudu uz e-pastu. veikala bankas konts.
  5.5. Pircējs apņemas nekavējoties samaksāt par precēm. Tikai pēc samaksas saņemšanas par precēm sākas preču pakas veidošana un sāk skaitīt preču piegādes termiņš.

  6. Preču piegāde.
  6.1. Pircējs, pasūtīšanas laikā izvēlējies piegādes pakalpojumu, apņemas norādīt precīzu preču piegādes vietu.
  6.2. Pircējs apņemas preces pieņemt pats. Gadījumā, ja Pircējs pats nevar pieņemt preces un preces tiek piegādātas uz norādīto adresi, Pircējam nav tiesību izteikt Pārdevējam pretenzijas par preču piegādi nepareizai personai.
  6.3. Preces piegādā Pārdevējs vai Pārdevēja pilnvarots pārstāvis (kurjers).
  6.4. Pārdevējs piegādā preces Pircējam saskaņā ar noteikumiem, kas norādīti preču aprakstos. Šie noteikumi ir provizoriski, turklāt neattiecas uz gadījumiem, kad nepieciešamās preces neatrodas Pārdevēja noliktavā un Pircējs tiek informēts par pasūtīto preču trūkumu. Tajā pašā laikā Pircējs piekrīt, ka izņēmuma gadījumos preču piegāde var kavēties neparedzētu apstākļu dēļ, kurus no Pārdevēja nevar kontrolēt. Šajā gadījumā Pārdevējs apņemas nekavējoties sazināties ar Pircēju un vienoties par piegādes noteikumiem.
  6.5. Visos gadījumos Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības par preču piegādes noteikumu pārkāpšanu, ja preces netiek piegādātas Pircējam vai netiek piegādātas laikā Pircēja vainas dēļ vai no Pārdevēja neatkarīgu apstākļu dēļ.
  6.6. Pircējam visos gadījumos nekavējoties jāinformē Pārdevējs, ja sūtījums tiek pasniegts sasmalcinātā vai citādi bojātā iepakojumā, ja sūtījumā ir nepieprasītas preces vai to nepareizs daudzums, nepilnīgas preces.
  6.7. Visos gadījumos, ja pircējs piegādes laikā pamana iepakojuma pārkāpumus, viņam kurjera iesniegtajā piegādes dokumentā jānorāda savas piezīmes vai jāsastāda atsevišķs protokols par šiem pārkāpumiem. Pircējam tas jādara kurjera klātbūtnē. Pretējā gadījumā Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības pret Pircēju par preču bojājumiem, kas saistīti ar iepakojuma bojājumiem, kurus Pircējs nav norādījis kurjera piegādes dokumentā.

  7. Produktu kvalitāte, garantijas.
  7.1. Katrs e-pasts informāciju par veikalā pārdotajām precēm parasti norāda katras preces pavadošo preču aprakstā.
  7.2. Pārdevējs nav atbildīgs par to, ka e-pasts. veikalā esošās preces pēc krāsas, formas vai citiem parametriem var neatbilst faktiskajam preču izmēram, formai un krāsai Pircēja izmantotā monitora īpašību dēļ.
  7.3. Pārdevējs uz noteiktu laiku nodrošina kvalitātes garantiju noteiktiem preču veidiem, kuru īpašais termiņš un citi nosacījumi ir norādīti šādu preču aprakstos.
  7.4. Ja pārdevējs nesniedz kvalitātes garantiju noteiktiem preču veidiem, ir spēkā attiecīgajos tiesību aktos noteiktā garantija.

  8. Preču atgriešana un maiņa.
  8.1. Pārdoto preču trūkumi tiek novērsti, zemas kvalitātes preces tiek aizstātas, atgrieztas saskaņā ar Lietuvas Republikas ekonomikas ministra 2001. gada noteikumiem. 29. jūnijs ar rīkojumu Nr. 217 “Par lietu atgriešanas un apmaiņas noteikumu apstiprināšanu”, kas apstiprināti ar preču atgriešanas un apmaiņas noteikumiem, izņemot gadījumus, kad līgumu nevar lauzt saskaņā ar Lietuvas Republikas likumiem (kad līgums ir par higiēnas preču - gultas piederumu - pārdošanu; : //www.vārtojucentras.lt/istatymas.php? id = 1038, “Nepārtikas preču atgriešanas un apmaiņas īpatnības” 18. punkts.). Visos gadījumos nauda par atgrieztajām precēm tiek pārskaitīta tikai uz maksātāja bankas kontu.
  8.2. Lai atgrieztu preci (-es) saskaņā ar 8.1. Pircējs to var izdarīt 14 (četrpadsmit) darba dienu laikā no preces piegādes dienas Pircējam, informējot Pārdevēju ar saziņas sadaļā norādītajiem saziņas līdzekļiem, norādot atgriezto preču nosaukumus, pasūtījuma numuru un atgriešanas iemeslus.
  8.3. Kad pircējs atdod preces, ir jāievēro šādi nosacījumi:
  8.3.1. atgrieztajām precēm jābūt oriģinālā kārtīgā iepakojumā;
  8.3.2. precēm Pircējam jābūt nebojātām;
  8.3.3. izstrādājumam jābūt nelietotam, nezaudējot tā komerciālo izskatu (nebojātas etiķetes, nolobīta aizsargplēve utt.) (šī prece neattiecas uz bojātas preces atgriešanas gadījumā);
  8.3.4. atgrieztajai precei jābūt tādā pašā konfigurācijā kā Pircējs to saņēma;
  8.3.5. atgriežot preces, nepieciešams uzrādīt tās iegādes dokumentu.
  8.4. Pārdevējam ir tiesības nepieņemt Pircēja atgrieztās preces, ja Pircējs neievēro 8.3. pantā noteiktās atgriešanās procedūras
  8.5. Atgriežot nepareizu preci un / vai nepareizu preci, Pārdevējs apņemas šādas preces atņemt un aizstāt ar līdzīgām piemērotām precēm.
  8.6. Gadījumā, ja Pārdevējam nav preču, kas piemērotas nomaiņai, samaksātā summa tiek atmaksāta Pircējam, izņemot piegādes cenu.

  9. Pircēja un pārdevēja atbildība.
  9.1. Pircējs ir pilnībā atbildīgs par Pircēja sniegto personas datu pareizību. Ja Pircējs reģistrācijas veidlapā nenorāda precīzus personas datus, Pārdevējs nav atbildīgs par sekām un iegūst tiesības pieprasīt kompensāciju par Pircēja radītajiem tiešajiem zaudējumiem.
  9.2. Pircējs ir atbildīgs par darbībām, kas veiktas, izmantojot šo e-pastu. veikalā.
  9.3. Reģistrētais Pircējs ir atbildīgs par savu pieteikšanās datu pārsūtīšanu trešajām personām. Ja e. veikala sniegtos pakalpojumus izmanto trešā persona, kas saistīta ar e-pastu. veikalos, izmantojot Pircēja pieteikšanās datus, Pārdevējs uzskata šo personu par Pircēju.
  9.4. Pārdevējs tiek atbrīvots no jebkādas atbildības gadījumos, kad zaudējumi rodas tāpēc, ka Pircējs, neskatoties uz Pārdevēja ieteikumiem un Pircēja saistībām, nav iepazinies ar šiem Noteikumiem, kaut arī šāda iespēja viņam tika dota.
  9.5. Ja Pārdevēja e-pasts Veikalā ir saites uz citu uzņēmumu, iestāžu, organizāciju vai privātpersonu e-pastiem. vietnēs, Pārdevējs nav atbildīgs par tur veikto informāciju vai darbībām, neuztur, nekontrolē un nepārstāv šos uzņēmumus un personas.
  9.6. Bojājumu gadījumā vainīgā Puse atlīdzina otrai Pusei tiešos zaudējumus.

  10. Mārketings un informācija.
  10.1. Pārdevējs var ierosināt e-pastu pēc saviem ieskatiem. veikalā dažādas akcijas.
  10.2. Pārdevējam ir tiesības vienpusēji, bez atsevišķa brīdinājuma mainīt akciju nosacījumus, kā arī tos anulēt. Jebkādas akciju nosacījumu izmaiņas vai atcelšana ir spēkā tikai iepriekš, t.i. no viņu uzstāšanās brīža.
  10.3. Pārdevējs visus paziņojumus nosūta ar Pircēja reģistrācijas formā norādītajiem saziņas līdzekļiem.
  10.4. Pircējs visus paziņojumus un jautājumus nosūta uz Pārdevēja e-pastu. pa tālruni un e-pastu, kas norādīts veikala sadaļā "Kontakti". e-pasta adreses.
  10.5. Pārdevējs nav atbildīgs, ja Pircējs nesaņem nosūtīto informāciju vai apstiprinājuma ziņojumus interneta savienojuma, e-pasta pakalpojumu sniedzēja tīkla kļūmju dēļ.